Usługi księgowe na najwyższym poziomie!
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej

- prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa

- reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej, a w szczególności w trakcie kontroli podatkowych

- sporządzanie sprawozdań statystycznych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia

- sporządzanie raportów według indywidualnych potrzeb klienta

- przygotowywanie Zakładowych Planów Kont

- przygotowywanie Polityki Rachunkowości

<-powrót do wyboru usług
Skontaktuj się z nami!