Usługi księgowe na najwyższym poziomie!
- prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji ryczałtowych

- prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego

- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia

- rozliczenia z ZUS właściciela firmy

- sporządzanie sprawozdań statystycznych

- reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej, a w szczególności w trakcie kontroli podatkowych

<-powrót do wyboru usług
Skontaktuj się z nami!