Usługi księgowe na najwyższym poziomie!
- sporządzanie list wynagrodzeń pracowników

- sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło)

- sporządzanie deklaracji ZUS

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- przygotowywanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia pracowników

- przygotowywanie pełnej dokumentacji do ustania zatrudnienia

- sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników

- sporządzanie rozliczeń podatkowych pracodawcy

- sporządzanie deklaracji PFRON

- kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie

- kierowanie pracowników na stanowiskowe i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

- sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu kadr i płac

- prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych

- przygotowywanie rozliczeń pracowniczych (diety, ryczałty, ekwiwalenty)

- naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- reprezentowanie klienta w czasie kontroli ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy

- przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń

<-powrót do wyboru usług
Skontaktuj się z nami!