Usługi księgowe na najwyższym poziomie!
- rejestracja przedsiębiorstwa w organach administracji państwowej

- usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej

- obsługa prawna przez Kancelarię Prawną współpracującą z biurem rachunkowym

- badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

- przekształcanie podmiotów gospodarczych

- nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez księgowość klienta

- pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzonej działalności klienta

- monitorowanie płatności, zarówno należności od odbiorców, jak i zobowiązań wobec dostawców

- windykacja telefoniczna

- sporządzanie wezwań do zapłaty

- kierowanie nieściągalnych należności na drogę postępowania sądowego i przymusowej egzekucji do Kancelarii Prawnej

- współpracującej z biurem rachunkowych lub zewnętrznej Kancelarii wskazanej przez klienta

- wyprowadzanie zaległości i kontrola wcześniej prowadzonych ewidencji

- wystawianie faktur sprzedaży z działalności klienta na systemie informatycznym biura rachunkowego

- udostępnienie klientowi licencji oprogramowania do fakturowania wraz z jego parametryzacją dostosowaną do specyfiki działalności klienta

- obsługa w zakresie BHP, w tym: opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy oraz sporządzanie dokumentacji wypadkowej do ZUS

- instalacja i serwis kas i drukarek fiskalnych przez uprawnionych pracowników firmy

- analizy biznesowe i kontroling finansowy

- opracowanie instrukcji obiegu dokumentów

- usługi informatyczne

- dostarczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta

<-powrót do wyboru usług
Skontaktuj się z nami!