Usługi księgowe na najwyższym poziomie!
Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Kalkulacja ceny uzależniona jest od:

- formy i rodzaju prowadzonej działalności

- ilości dokumentów księgowych

- liczby zatrudnionych pracowników

- systemu raportowania

- możliwości importu danych z systemu fakturowania klienta

Sposób kalkulacji ceny jest szczegółowo omawiany z klientem.

<-powrót do strony głównej
Skontaktuj się z nami!